Způsob platby

Stravné pro děti, které navštěvují MŠ - uhraďte k 5. dni předcházejícího měsíce na číslo účtu:050016 - 4055246399/0800 pod variabilním symbolem.

 

Cena:

MŠ:                                                                    

640 Kč                                                               

740 Kč – předškoláci a děti s odkladem školní docházky