Veselé Velikonoce

 

Poděkování

Děkujeme našim maminkám za nákup truhlíků, květin a sazenic jahod pro pěstování s "Malým zahradníkem" v MŠ, jmenovitě paní Stejskalové, Zrůbkové, Bulové, Vidovičové, Suchyňové, Čáslavové, Lipecké, Úlehlové a Kordulové.
 
Velice si vážíme Vašeho zájmu a pomoci.
 
Jaromíra Saletová a Jana Horáková
 

Sdělení

 

Vážení rodiče,

 

ve čtvrtek 18. 4. 2019 bude provoz mateřské školy zajištěn pro všechny nahlášené děti na    J. Fučíka  v době od 7:00 -16:30.

 

V Holasicích dne 9. 4. 2019

 

                                                           Mgr. Pavlína Zámečníková

 

Poděkování

Děkujeme paní Menšíkové za zakoupení primulek  na okenní výzdobu MŠ na ulici J.Fučíka.
 
Za celý kolektiv MŠ Jaromíra Saletová

 

 

Poděkování

 

Dovolte mi touto cestou poděkovat všem rodičům, kteří věnovali sladkosti a pohoštění našim dětem z MŠ při masopustní obchůzce. Jmenovitě paní Kubátové, Kypré, Mrhačové, Svobodové, Bulové,Čáslavové,Duchoňové,Komendové,Kordulové,Lipecké,Ludinové,Mátlové,Menšíkové, Suchyňové,  Zrůbkové, Dutkové, Vlčkové, Vološinové a Ungrové.

 

Za celý kolektiv MŠ Jaromíra Saletová

Poděkování

 
Děkujeme všem,kdo připravil bramborovou specialitu na "Bramborovou olympiádu",která byla ve třídě Sluníček.Akce se velmi vydařila a díky Vám jsme získali i nové recepty.Kolektiv MŠ.

 

 

Sdělení

Poděkování paní Minevich
Děkujeme paní Minevich za domeček na dvoreček ve třídě Sluníček.