DEN MATEK

10.05.2017 14:06

Zveme vás maminky na posezení  a překvapení do MŠ J.Fučíka k příležitosti DNE MATEK 16.5. v 16.00 hod. Občerstvení vítáno. Vaše Sluníčka