Edukativně - stimulační skupinky

24.02.2013 10:43

Přípravný kroužek pro  děti zapsané do ZŠ na šk. rok 2013 / 2014

 

Rozvoj:

 • jemné motoriky
 • grafomotoriky
 • řeči,
 • myšlení
 • sluchového a zrakového vnímání
 • prostorové orientace
 • početních představ

Organizace:

celkem 10 lekcí , / 5 proběhne v MŠ,  5 v ZŠ /

 • 1 x týdně, lekce trvá 45 min.
 • rodiče jsou celou dobu přítomni

Edukativní skupinky : rozvrh hodin

p. uč. Michálková Lenka - čtvrtky, v 16.OO hod. v mateřské škole                             .

 1.   7.3.2013
 2. 14.3.
 3. 21.3.
 4. 28.3.
 5. 11.4.