Edukativně - stimulační skupinky

01.02.2017 22:08

Edukativně-stimulační skupinky

pro předškoláky

 

od 16. 2. 2017 - čtvrtek

od 15:30 – 16:30 h.

 

·        10 lekcí

·        budova ZŠ Palackého 24

·        děti ze Sluníček povede p.u. Duchoňová (v 1. třídě)

·        děti z Dráčků povede p.u. Kubíčková (ve třídě Dráčků)

 

 Co s sebou: přezůvky

Platbu proveďte buď v hotovosti na 1. lekci nebo na účet školy 2028511389/0800 pod var. symbolem  242017 do 16. 2. 2017 -  do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte.

 

Pravidla skupinek:

1. S předškolákem je přítomen rodič.

2. Rodič si udělá čas na svého předškoláka a pomáhá mu.

3. Do skupinky chodí ten rodič, který s dítětem pracuje.

4. Chodíme včas - jsme ohleduplní k ostatním.

5. Vypínáme mobilní telefon, věnujeme se pouze dítěti.

6.  Plníme domácí úkoly-pracovní listy.