Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

06.03.2013 08:44

Základní a mateřská škola Holasice, okres – Brno venkov, příspěvková organizace,Palackého 24, 664 61 Rajhrad
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
 
Ředitelka Základní školy a mateřské školy Holasice stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. 
Při přijímání dětí do mateřské školy se vychází z kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně se přijímají děti s vyšším celkovým hodnocením. V případě rovnosti součtu bodů jednotlivých kritérií bude rozhodovat datum narození dítěte ( od nejstaršího po nejmladší). 
 
K předškolnímu vzdělávání jsou v souladu s § 34 odst. 4 školského zákona přednostně přijímany děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.(Dosažení věku dítěte 6 let v období od 1.9. do 31.8.následujícího kalendářního roku a děti s odkladem povinné školní docházky).
 
Celková kapacita mateřské školy je 25 míst.