POCHVALA PLAVÁČKŮM

03.05.2017 11:54

Paní lektorky plavání Blučina udělují plavací pochvalu všem plaváčkům za ukázněnost, disciplinu a obratnost.