PODĚKOVÁNÍ MAMINKÁM

16.05.2017 18:53

Děkujeme všem maminkám a jednomu tatínkovi ( v zastoupení ) za účast na posezení ke Dni matek. Poděkování patří všem, kteří přinesli občerstvení, obzvlášť paní Kubátové, která přinesla perníčky i pro seniorské setkání ve čtvrtek 18.5.