PODĚKOVÁNÍ

05.12.2016 10:29

Mnohokrát děkujeme rodičům za materiální pomoc mateřské škole a za sponzorské dary paní Kaplanové, Kypré, Sedlářové a Vološinové.