Poděkování

28.06.2017 20:56

Děkuji rodičům ze třídy Dráčků za dárečky,které mi udělaly velkou radost,za pohoštění na konec šk.roku a za pomoc po celý školní rok.Chtěla bych všem popřát krásné prázdniny,plné sluníčka a super nálady.L.Kubíčková