Podrobné informace k Edukativně stimulačním skupinkám

17.01.2018 18:10

Edukativně-stimulační skupinky

pro předškoláky

 

od 12. 2. 2018 (pondělí)

od 15.00 – 16.00 hod.

 

·        10 lekcí

·        budova ZŠ Palackého 24

·        1. - 5. lekci povede p. uč. L. Kubíčková

·        6. - 10. lekci povede  p .uč. L .Hanzlíková

 

 Co s sebou: přezůvky

Platbu proveďte buď v hotovosti  na účet školy 2028511389/0800 pod   var. symbolem   222018 do 16. 2. 2018 -  do zprávy pro příjemce uveďte jméno           a příjmení dítěte.

 

Pravidla skupinek:

1. S předškolákem je přítomen rodič.

2. Rodič si udělá čas na svého předškoláka a pomáhá mu.

3. Do skupinky chodí ten rodič, který s dítětem pracuje.

4. Chodíme včas - jsme ohleduplní k ostatním.

5. Vypínáme mobilní telefon, věnujeme se pouze dítěti.

6.  Plníme domácí úkoly-pracovní listy.