Pokyn ředitelky školky

29.01.2015 13:16

Pokyn ředitelky školy k zabezpečení školy

na J. Fučíka

Vážení rodiče,

naším společným zájmem je maximální bezpečnost žáků i zaměstnanců ve škole. Proto byl ke zvýšení bezpečnosti vydán nový pokyn, který zpřesňuje a upravuje pravidla vstupu do školy a pohybu v ní. Pokyn je k nahlédnutí na webových stránkách školy, v dokumentech školy a rodiče a žáci s ním budou seznámeni.

Některá opatření se týkají i vás, rodičů našich žáků. Věříme ale, že drobné nepohodlí není vysoká cena za vyšší bezpečnost našich dětí.  

ZŠ a MŠ Holasice, okres Brno- venkov, příspěvková organizace,

Palackého 24, 664 61 Rajhrad  

Hlavní vchod do základní školy bude po celý den uzamčený.

Za uzamykání budovy odpovídá školnice a stanovené dohledy.

Za opětovné uzamčení budovy za odcházející návštěvou odpovídá zaměstnanec, u nějž návštěva proběhla.

V době příchodu žáků do školy, školky bude odemčeno v době podle řádu školy a školky u vchodu bude vykonávat dohled pověřený zaměstnanec školy.

Rodiče a ostatní návštěvníci při vstupu do budovy budou muset vždy zazvonit a počkat, až někdo ze zaměstnanců školy otevře. I přesto se může stát, že všichni učitelé budou ve vyučování, pak návštěvníci musí vyčkat do přestávky.

Rodiče a ostatní rodiči pověřené osoby,  které vyzvedávají děti ze školní družiny počkají na děti ve  vestibulu školy. Z provozních a organizačních důvodů budou děti odcházet ze školní družiny po obědě a ve 13. 30 nebo 14.30 h. Pouze v mimořádných důvodech rodiče požádají vychovatelku o otevření školy v jinou dobu.

Rodiče dětí ze školky si vyzvedávají děti dle provozního řádu. Po zazvonění jim otevře školnice.

Všechny další návštěvy ve škole (konzultace, otevřené hodiny, pracovní jednání) jsou možná kdykoli po domluvě s vyučujícími.

Žáci ani rodiče nesmějí sami vpouštět nikoho cizího do budovy a jsou povinni za sebou dveře při odchodu zavírat!

Cizí příchozí jsou povinni se na výzvu zaměstnanců školy identifikovat (jméno, účel návštěvy). O jejich vpuštění rozhodují zaměstnanci školy, kteří návštěvníky dovedou na určené místo.

S okamžitou platností se zakazuje vstup drobným prodejcům. Firmy nabízející školní pomůcky si předem dohodnou návštěvu s ředitelkou.

Žáci ani jiní návštěvníci nebudou do ZŠ vpouštěni zadním vchodem ze školního dvora.

V případě třídních schůzek, jarmarků a společných akcí bude budova otevřena, u vchodu bude dohlížet zaměstnanec školy.

Rodiče žáků si mohou vyzvednout oběd žáka v první den nemoci v době před příchodem žáků do školní výdejny, to znamená od 11 do 11,20 hodin. Do 11 hodin je budova školní výdejny uzamčena.

V Holasicích dne: 28.1. 2015                                                          Mgr .Pavlína Zámečníková