PREVENCE VŠÍ!

26.05.2016 13:33

U některých dětí se v mateřské škole objevily vši. Prosíme o depistáž.