Provoz o letních prázdninách

24.05.2016 15:29

Provoz MŠ bude v době letních prázdnin od 1. 7. - 15. 7. 2016

od 7:00 – 16:30 h.

v budově J. Fučíka 149 pro obě třídy.

 

Vyznačte závazně docházku v těchto dnech   

 do seznamu, který bude vyvěšen v obou třídách do  10. 6. 2016.

 

 

V případě docházky v době letních prázdnin uhraďte úplatu 189 Kč

pod přiděleným variabilním symbolem na účet školy 2028511389/0800  do 30. 6.2016.

 

 

                                                                                                    Děkuji

P. Zámečníková