Revize - vyhodnocení dotazníku

13.09.2017 14:07

Dne 7. 7. 2017 byly na webových stránkách školy zveřejněny výsledky dotazníku pro rodiče MŠ - třídy Dráčků. Vyhodnocující zaměstnanec uvedl u několika otázek nesprávné výsledky. Omlouváme se a zveřejňujeme výsledky správné. Děkuji za pochopení Zámečníková

 

REVIZE – VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU

 

 

Dotazník pro rodiče dětí MŠ – třída Dráčků

Vážení rodiče,

prosíme Vás o vyplnění této ankety, která nám poslouží k získání celkového pohledu na úroveň naší MŠ ze strany rodičovské veřejnosti a může být také podnětem pro zkvalitnění naší práce.

Děkujeme za Vaše názory.                                                                          ředitelka školy

 

 

1.  Jak hodnotíte budovu MŠ (výzdoba, vybavení, čistota apod.)?

Klady – výzdoba, vybavení, příjemné prostředí, krásná budova

Zápory – lepší nástěnka, více místa v šatnách, zlepšit vybavení, nedostatek míst pro děti
1x hodnocení budovy na ul. J. Fučíka jako neodpovídající současným standardům

 

2.  Co nebo kdo je pro Vaše dítě ve školce:

Nejzajímavější – zajímavé a vědomostní hry, akce, plavání, kamarád, tvoření, výlety, hřiště
Nejoblíbenější – paní učitelka, kamarádi, pobyt venku, společné hraní
Nepříjemné – divoké chování spolužáků, úkoly, vystupování na besídkách
Problematické – plavání, počáteční začlenění do nového kolektivu

 

3.  Které činnosti má Vaše dítě nejraději?

Doma – sport, výlety a vycházky, poznávání, kreslení, kolo, hra na školu, hraní, trampolína, čtení, zpívání, malování, koupání

V MŠ – hra na školním hřišti, kreslení, výlety, plavání, nauka o přírodě, pracovní listy, písanka, procházky, jídlo, tvoření s paní učitelkou, kroužky, hra s kamarády, mazlení s paní učitelkou

 

4.  Cítíte se dostatečně informováni o všem, co se v MŠ odehrává či co se plánuje?

9x Ano (informovat i prostřednictvím e-mailu či deníčku, informovat více dopředu – aspoň týden)
1x bez odpovědi

 

5.  Jste spokojeni s kvalitou výchovné a vzdělávací práce učitelek?

9x Ano (mohly by být domácí úkoly)
1x „Výchovně-vzdělávací část je upozaděna na úkor části hlídací.“

 

6.  Cítíte se dostatečně seznámeni se školním vzdělávacím programem MŠ? (program je všem zájemcům přístupný na požádání učitelky MŠ)

8x Ano
2x bez odpovědi

 

7.  Máte zájem o častější rodičovské schůzky?      NE  x  ANO  -  kolikrát do roka?

7x Ne
3x Ano (2x do roka)

 

8.  Souhlasíte s výjezdy MŠ do divadla, na výstavy atd.?  ANO  x   NE (proč?)

10x Ano (je to poučné, zvláště u předškoláku, upřednostňovat výjezd před divadlem v MŠ)

 

9.  Pokuste se ve stupnici 1, 2, 3, 4, 5, ohodnotit MŠ jako ve škole (nejlepší hodnocení – 1, špatné hodnocení – 5).

7x známka 1 (2x1*, třída předškoláků, především p. učitelka Lenka)
2x známka 2
1x známka 3

 

10. Zamyslete se, co by naše MŠ mohla pro Vaše děti ve své práci zlepšit, jaké jsou Vaše podněty a připomínky:

výlety do přírody, procházky, lidové písničky, méně komerčních věcí, všichni předškoláci pohromadě, zvýšení kapacity, zvýšení kvality obědů (i za cenu vyšší ceny), u starších dětí upřednostňovat výjezd do divadla před divadlem v MŠ, zvýšit vzdělávací funkci MŠ, upřednostňovat výlety do přírody v rámci kraje (nevhodný výlet do Prahy), nadužívání omezení provozu v MŠ, „spokojenost“, „nemám co dodat“, „nemáme žádné připomínky, jsme nadmíru spokojeni“

3x bez odpovědi

 

11. Chcete nám něco zajímavého nebo důležitého sdělit?

kladné hodnocení paní učitelky Kubíčkové, žádost o konání akcí mimo pondělí – přes víkend se na akci zapomene, zvýšení kvality obědů (i za cenu vyšší ceny), u starších dětí upřednostňovat výjezd do divadla před divadlem v MŠ, zvýšit vzdělávací funkci MŠ, upřednostňovat výlety do přírody v rámci kraje (nevhodný výlet do Prahy), nadužívání omezení provozu v MŠ

7x bez odpovědi

 

12. Co můžete škole nabídnout ve smyslu spolupráce a podpory školy? (např. pomoc při úpravě školní zahrady, nátěry zahradního zařízení, stříhání rozrostlých keřů, oprava poškozené malby, malování, oprava školního nábytku, zprostředkování exkurze, besedy, sponzorské dary ve formě papírů, pastelek, hraček aj., sběr starého papíru, spolupráce při pořádání akcí školy)

Sponzorské dary a pomoc (papíry, pastelky, hračky, další nespecifikované), zprostředkování exkurze, doprovod na školní výlety, sběr papíru, malování, grafické práce, účast na výletech, pomoc při organizaci školních akcí, focení, spolupráce s klubem seniorů, drobná výpomoc (úklid, úprava zahrádky), cokoli dle možností, případ od případu

 

 

 

 

Revizi dotazníku vyhodnotila dne 12. 9. 2017
Mgr. Pavlína Zámečníková, Mgr. Lenka Hanzlíková