Škola v přírodě

28.04.2013 13:25

Pondělní ráno nás probudilo sluníčkem a všichni jsme se těšili na příjezd autobusu, který nás měl odvézt až do Orlických hor. Některé děti tak opustily své domovy samy bez rodičů úplně poprvé. Po příjezdu a obědu jsme se ubytovali a nachystali se na odpolední program. Nejdřive nás přivítala princezna Orlických hor Kačenka a seznámila děti s hrou, kterou pro ně přichystala. Protože Orlické hory jsou domovem pohádkových bytostí, rozdělila děti do 4 družstev: Hejkalové, Bludičky, Permoníci a Vodníci.

Vyšli jsme si na prohlídku po okolí a v lese jsme pro své pohádkové skřítky postavili domečky. Podařilo se nám dojít ke kostelu sv. Matouše, kde děti zhlédly staré fotografie ze života okolních vesnic. Slunečné počasí jsme využili také ke sportovním aktivitám a večer jsme si připomněli Den země.

V úterý dopoledne jsme se učili a po odpoledním klidu se vydali na výlet do Deštného, kde si děti zakoupily upomínkové předměty a cestou zpátky jednotlivá družstva plnila různé úkoly. Večer si už první skupina nabarvila trika a seznámila se s příběhěm permoníků. Večer pak děti zhlédly na velkém plátně animovaný film.

Ve středu odpoledne děti čekala sportovní olympiáda a souboj ve vybíjené. Večer u ohýnku jsme předali ceny těm nejlepším, opekli si špekáčky, zazpívali si a na závěr večera jsme na sjezdovce vypustili lampiónek štěstí. Každý si něco přál a doufám, že se přání všem splnilo či ještě splní ...

Ve čtvrtek dopoledne si zbývající družstva namalovala trička a dozvěděla se příběhy o hejkalech, bludičkách a vodnících. Odpoledne se družstva zapojila do hledání kešek, které bylo spojeno s výstupem nad hlavní sjezdovku. Tam jsme vyhodnotili nejšikovnější a na zbytku sněhu se vyřádili.

Večer se všechny děti převlékly do svých masek, protože očekávaly příchod princezny Kačenky. Jednotlivé masky se Kačence představily a ta je pochválila a předala ceny všem družstvům. Kačenka si pak s dětmi zatančila a rozloučila se. Všechny pohádkové masky ještě chvíli tančily a těšily se na závěrečný den.

V pátek kromě balení čekal děti ještě poklad. Družstva se vydala na cestu podle modrých značek, které je dovedly k místu, kde podle plánku měli svůj poklad schovaný. Všem se ho nakonec podařilo najít a odvézt domů.

Po obědě nás už čekal autobus, který dovezl všechny děti v pořádku domů.

Doufám, že se všem pobyt v Orlických horách líbil a v příštím roce pojedou s námi i ostatní.

 

Velké poděkování patří paní Daně Kalvodové, která ve své dovolené jela s námi a starala se vzorně nejen o zdraví dětí, ale také se zapojila do všech aktivit.

Děkuji také svým kolegyním paní učitelce Wolfové a Kalové.

Poděkování patří také obci, která věnovala dárečky a všem rodičům, kteří přispěli drobnostmi či sladkostmi.

Zámečníková Pavlína

Výběr fotek z celého týdne si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.