TŘÍDNÍ SCHŮZKY PRO RODIČE PŘIJATÝCH DĚTÍ DO MŠ

27.05.2016 16:39

Třídní schůzky pro rodiče nově přijatých dětí se konají 23.6. 2016 v 16.30h. v mš Julia Fučíka 149.