Třídy MŠ

29.08.2016 10:41

Provoz MŠ začíná 1.9.2016


Třída Sluníček - Bc.Iva Pazderová, p.u. Olga Reimischová - provoz od 7.00 -16:30

Třída Dráčků - p.u. Lenka Kubíčková, Mgr. Radka Donné - provoz od 7:30 - 16:00

Seznam dětí do třídy Dráčků je dle zapsaných dětí z června 2016.