Upozornění

07.04.2019 22:15

Vážení rodiče,

z bezpečnostních a provozních důvodů Vás prosím, abyste nevstupovali do budovy školy v ranních i odpoledních hodinách.

Budova se pro žáky otevírá v 7:40 a uzavírá v 7:55.

Po vyučování a obědě otevírá školu zaměstnanec, vykonávající dohled nad žáky.

Z družiny či kroužku předá dítě rodičům paní vychovatelka či lektor kroužku.

Děkuji za pochopení Zámečníková Pavlína