VIDA CENTRUM

07.10.2016 17:07

Návštěva VIDA CENTRA se ZŠ Holasice pro předškoláky, sraz v MŠ do 7.30 h. Cena 130,- Kč + cestovné autobusem, vyúčtování podle počtu dětí. Návrat cca kolem 13. h.. S sebou: batoh s pitím a občerstvením.