Volby do školské rady

10.04.2016 15:37

Volba zástupce zákonných zástupců žáků ve školské radě

 

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Holasice vyhlašuje na den

9. května 2016 v době od 16:00 do 17:00 hodin

 volbu zástupce zákonných zástupců žáků ve školské radě. Volba se bude konat v budově školy ZŠ Holasice, Palackého 24 ve školní jídelně. Současně tímto vyzývá k rozšíření návrhů kandidátů. Kandidátem na člena školské rady se může stát zletilá osoba navržená kýmkoliv ze zákonných zástupců žáků školy, přičemž zákonný zástupce může za kandidáta navrhnout i sám sebe. Návrhy na kandidáta lze ředitelce školy podávat nejpozději do 14. dubna 2016 a to písemně.

Kandidáti budou uvedeni na společném hlasovacím lístku v abecedním pořadí. U každého kandidáta se uvede jméno, příjmení a obec, kde je přihlášen k trvalému pobytu. Funkční období členů školské rady je tři roky. Školskou radu zřizuje zřizovatel a stanovil počet jejích členů na tři. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy a třetinu volí zákonní zástupci žáků. Členem školské rady nemůže být ředitelka školy.