Vyhodnocení dotazníku pro rodiče dětí MŠ - třída Sluníček

26.06.2016 14:46

Vyhodnocení dotazníku pro rodiče dětí MŠ – třída Sluníček

Vyhodnocovala Mgr. Pavlína Zámečníková, dne 24. 6. 2016

Z 26 dotazovaných odpovědělo 18 rodičů. Ke každé otázce uvádím nejčastější odpovědi zákonných zástupců  a u některých i moje vyjádření.

1.       Jak hodnotíte budovu MŠ?

Budovu školky, přestože je stará hodnotili rodiče uspokojivě, objevil se zde názory obnovu staršího vybavení a dvorečku. Pozitivně rodiče hodnotili výzdobu a čistotu školky.

Vyjádření ŘŠ:

Vybavení školky se obnovuje průběžně a dle požadavků krajské hygienické stanice. V září 2015 byly na zahradě instalovány 3 nové hrací prvky, průběžně bude pokračovat obnova a oprava dvorečku.

2. Co nebo kdo je pro Vaše dítě ve školce:

Nejzajímavější – činnosti s paní učitelkou, čas strávený s dětmi, výlety, hry, hračky

Nejoblíbenější – kamarádi, paní učitelky, hračky, pískoviště

Nepříjemné – zlobení druhých dětí, jakákoliv změna, přerušení hry

Problematické – samostatné oblékání a převlékání, stravování (především polévky), neporozumění úkolů

 

3.       Které činnosti má Vaše dítě nejraději?   

                                                                                                                                                                                                  Doma – malování, čtení pohádek, hry, pobyt venku, společenské hry, jízda na kole, hry na počítači, výlety

  MŠ – hry, pobyt venku, hry s dětmi, procházky, pobyt na dvorku, tvoření, povídání v kroužku, čtení pohádek

4.       Cítíte  se dostatečně informování o všem  co se v MŠ odehrává či co se plánuje?

V 17 případech rodiče odpověděli ano, jeden jednou jak kdy.

5.       Jste spokojeni s kvalitou výchovně vzdělávací práce učitelek?

Všichni uvedli, že ANO.

6.       Cítíte se dostatečně seznámeni se školním vzdělávacím programem MŠ?   

Jen jednou se objevila záporná odpověď.

7.       Máte zájem o častější schůzky v MŠ?

4 x odpověděli rodiče, že ANO.

Vyjádření ŘŠ: Schůzky v MŠ budou zařazovány 2 x do roka a to vždy v září a v dubnu daného školního roku. Dle potřeby je možné domluvit si individuální konzultaci s paní učitelkou i s ředitelkou školy.

8.       Souhlasíte s výjezdy MŠ do divadla, výstavy atd.?

Všichni uvedli, že ANO.

9.       Pokuste se ve stupnici 1,2,3,4,5, ohodnotit MŠ jako ve škole?

Rodiče ohodnotili MŠ známkami – 1,2 a jednou se objevila známka 3.

10.   Zamyslete se, co by naše MŠ mohla pro Vaše děti ve své práci zlepšit, jaké jsou Vaše podněty a připomínky.

Objevil se zde požadavek na logopedii, kroužky, vycházky do přírody, zlepšení kvality stravy.

Vyjádření ŘŠ: K otevření kroužků je potřeba určitý počet dětí a prostor k realizaci. Za podnětnou připomínku považuji zajištění logopedie v MŠ.

11.   Chcete něco zajímavého nebo důležitého sdělit?                                                                                               

Většinou se zákonní zástupci nevyjádřili. Jednou se objevila připomínka ohledně malé kapacity MŠ, dopravního hřiště, možnost otevření školky v 6:45 h.

Vyjádření ŘŠ: Nové dopravní hřiště bylo otevřeno na podzim v Brně – loni jsme se nedostali termín, věřím, že ve školním roce 2016/2017 vyjedeme. Kapacita MŠ – ve školním roce 2016/2017 je stanovena kapacita MŠ na 36 dětí. Na základě dotazníku z loňského roku si rodiče vybrali otevírací dobu od 7:00 – 16:30h. Ve výjimečných případech se lze určitě domluvit s p. učitelkou, že vám v 6:45 h. dítě pohlídá.

12.   Co můžete školce nabídnout ve smyslu spolupráce a podpory?

Zde rodiče uvedli, že pomůžou s úklidem školky či práci na zahradě, drobnými opravami, přispějí finančně na hygienické potřeby hračky, pomůžou při pořádání akcí, výzdobě …

Vyjádření ŘŠ:

Nejprve bych chtěla poděkovat všem vstřícným rodičům za jejich nabídky, velmi si toho vážím.  Sepíši s p. učitelkami, co považujeme za potřebné a seznam vyvěsíme ve školce a na webových stránkách.

 

Závěr:

Děkuji Všem rodičům, kteří si udělali čas a dotazník vyplnili. Je pro mě velkým přínosem, že jste se vyjádřili a mám možnost s Vašimi požadavky pracovat.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Mgr. Pavlína Zámečníková

V Holasicích dne: 24. 6. 2016