Výroční zpráva 2017-2018

25.10.2018 09:55

 

Základní škola a Mateřská škola Holasice, příspěvková organizace,                 Palackého 24,

664 61 Rajhrad, IČ: 750 226 30, tel. 547 229 262

 

 

 

 

Výroční zpráva

 

o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2017/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Základní údaje o škole

 

Název školy, adresa:                      Základní škola a Mateřská škola Holasice,

                                                         okres Brno-venkov, příspěvková organizace

                                                         Palackého 24, 664 61 Rajhrad

                                                         IČ: 750 226 30

 

Sídlo základní školy:                      Palackého 24

 

Sídlo mateřské školy:                     J. Fučíka 149, Palackého 24

 

Charakteristika školy:                   Málotřídní základní škola pro žáky                                          1. – 4. ročníku s kapacitou 55 žáků, 3 třídy

                                                         Dvojtřídní mateřská škola s kapacitou 36 dětí                       

Zřizovatel školy:                             Obec Holasice

                                                         Václavská 29, 664 61

Ředitelka:                                       Mgr. Pavlína Zámečníková

Kontakt ZŠ:                                    tel.: 547 229 262, 774 760 638

                                                         e- mail: zsholasice@seznam.cz

Kontakt MŠ:                                  tel.: 547 229 330

                                                         e-mail:holasicems@seznam.cz

Webové stránky školy:                  www.zsholasice.cz

 

Školská rada:           

 

Pedagogičtí pracovníci:                   1 člen

                                                        

 

Zákonní zástupci žáků:                    1 člen

                                                        

 

Zástupci zřizovatele:                        1 člen

 

 

 

 

 

 

 1. Přehled oborů vzdělávání

Základní škola

Počet tříd/ročníků                                                                                                            3/4

Počet žáků                                                                                                                        50

průměrný počet žáků na třídu                                                                                          16,7

Celkový počet žáků v 1. ročníku                                                                                     24

                                                                                                                                        

 

Zvolený vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola Holasice

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

 

Školní družina

Počet oddělení                                                                                                                 2

Počet dětí                                                                                                                         44

 

Mateřská škola

Počet tříd                                                                                                                         2

Počet dětí                                                                                                                         36

 

Zvolený vzdělávací program

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání „Krokem, skokem, celým rokem“

 

Školní jídelna - výdejna

Počet strávníků                                                                                                                90

Žáci a děti                                                                                                                        83

Zaměstnanci školy                                                                                                           7

 

 1. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Základní škola

Pedagogové/ přepočet                                                                                                      4/3,4

Asistent pedagoga / přepočet                                                                                           2/1

Provozní zaměstnanci/přepočet                                                                                        2/1,18

Školní asistent                                                                                                                  1/0,5

 

Školní družina

Počet vychovatelů/přepočet                                                                                            2/1,37

Asistent pedagoga                                                                                                           1/0,25

 

Mateřská škola

Počet učitelek/přepočet                                                                                                    3/3,37

Provozní zaměstnanci/ přepočet                                                                                       1/0,8

Školní asistent                                                                                                                  1/0,5

 

Školní jídelna - výdejna

Počet pracovníků/přepočet                                                                                               2/0,68

 

 

 

 1. Údaje o zápisu a následném přijetí do školy

 

Ředitelka školy rozhodla pro školní rok 2018/2019 o přijetí 22 dětí do mateřské školy              a 7 žáků do 1. ročníku základní školy.

 

 

 1. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy

 

Celkové hodnocení a klasifikace žáků

 

Tř/roč. Počet žáků      Prospělo s vyzn.         Prospělo         Neprospělo         Opakují

I. (1.)               23                        23                      0                      0                        0

II.(2.,4.)           11                         11                      0                      0                        0

III./(3.)             10                        10                      0                      0                        0

II.(2.,4.)             6                        4                        2                      0                        0

 

Celkem            50                       48                      2                      0                        0

* jedná se o počet žáků k 30.6.2018

 

Snížený stupeň z chování                                                                                       0

         Celkový počet omluvených hodin na škole                                                    3 379

Celkový počet neomluvených hodin na škole                                                        0

Uvolnění z TV                                                                                                        0

Opravné zkoušky                                                                                                    0

 

 

 

 1. Údaje o prevenci sociálně-patologických jevů

Školní strategie prevence je podle plánu začleňována do všech aktivit školy – do výuky, mimoškolních aktivit, programu základní, mateřské školy a školní družiny.

Ve škole jsou shromážděny a používány základní  dokumenty pro oblast prevence rizikového chování  a dalších sociálně patologických jevů.

Prevenci a řešení rizikového chování kooperujeme s  pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálně pedagogickým centrem a externími lektory.

 

 

 1. Údaje o dalším vzdělávání učitelů a ostatních zaměstnanců

 

ZŠ a MŠ

 

Akreditované programy v rámci DVPP:

 

Studium ke zvýšení kvalifikace                                                                                       1

Studium k výkonu činnosti                                                                                              0 Školení z oblasti řízení ZŠ a MŠ                                                                                                                           0

Další vzdělávání pedagogických pracovníků                                                                   4

Vzdělávání nepedagogických zaměstnanců                                                                    0

 

 1. Údaje o aktivitách a prezentaci školy i na veřejnosti

 

Základní škola

Říjen

 • 10. 10. výchovně-vzdělávací program - divadlo Radost, Jája a Pája
 • 12. 10. dýňování
 • 25. 10. pouštění draků na fotbalovém hřišti

Listopad

 • 09. 11. lampionový průvod Holasicemi zakončený ohňostrojem
 • 30. 11. výchovně-vzdělávací program – bezpečnost, důležitá čísla, nácvik telefonátu na PČR

Prosinec

 • 11. 12. výchovně-vzdělávací program - divadlo Radost Tři čuníci, nezbedníci
 • 14. 12. vánoční výstava v zahradnické škole v Rajhradě
 • 15.12.  výroba vánočních dekorací
 • 21. 12. výstava a prodej žáků s vánoční tématikou

Leden

 • 18. 01. hudební výukový program – seznámení s hudebními nástroji a jejich využitím
 • 29. 01. výchovně-vzdělávací program – divadlo Radost - Bylo nás pět

Únor

 • 13. 02. masopustní průvod  spojený se zvyky, říkankami, písněmi z období masopustu
 • 15. 02. výchovně-vzdělávací program – knihovna Rajhrad
 • 22. 02. výchovně-vzdělávací program o zubní hygieně

Březen

 • 28. 03. Vybraní žáci reprezentovali školu v Židlochovicích – recitační soutěž

Duben

 • 20. 4. výchovně-vzdělávací program s environmentální tématikou – Den Země
 • 30. 4. čarodějnický den
 • Květen
 • 03. 5. výchovně vzdělávací přednáška  na téma  osvobození ČR- 2. sv. válka
 • 07. 5. sportovní den – zvyšování fyzické zdatnosti žáků
 • 10. 5. výchovně vzdělávací program PČR s ukázkami motorových vozidel používaných při zásahu
 • 31. 5. cyklistický výlet
 • Červen
 • 11. 6. výchovně-vzdělávací program - divadlo Radost, Pipi Dlouhá punčocha
 • 22. 6. výchovně vzdělávací environmentální program – Záchranná stanice v Rajhradě
 • 25. 6. rozloučení se školním rokem - stanování
 • 25. 6. výstava výtvarných prací žáků – galerie na plotě
 • 26. 6. rozloučení se školním rokem - stanování
 • 26. 6. výstava výtvarných prací žáků – galerie na plotě
 • 28. 6. Aktivity spojené se životem pirátů – pirátská výprava

 

 

Mateřská škola

 

Září

 • 26.9. Výlet na Špilberk
 • 26.9. Terarijní zvířata-o životě terarijních zvířat

Říjen

 • 12.10. Focení
 • 13.10. Čtení v rajhradské knihovně-babička čte pohádky
 • 17.10. Výlet za brněnským drakem a kolem
 • 25.10. Pohádka o Budulínkovi, divadlo Hruška

Listopad

 • 3.11. Logopedická depistáž v MŠ
 • 10.11. Čtení v rajhradské knihovně-babička čte pohádky
 • 14.11. Výlet a prohlídka Petrova
 • 20.11. Kouzelné hrátky
 • 24.11. Čtení v rajhradské knihovně-babička čte pohádky
 • 30.11. Muzikoterapie-ve třídě Sluníček

Prosinec

 • 1.12.  Policie v MŠ-přednáška o práci policie
 • 3.12.  Rozsvěcení vánočního stromu
 • 4.12. Mikulášská nadílka
 • 5.12. Výlet do Náměště na Hané-Kouzlo adventu
 • 11.12. Divadlo Radost- Tři prasátka
 • 14.12. Vánoční besídka pro rodiče
 • 15.12. Vánoční výstava v Rajhradě - zahradnická škola
 • 18.12. Zpívání koled a písní v obci
 • 19.12. Výlet do Anthroposu
 • 20.12. Výstava sněhuláků v památníku písemnictví v Rajhradě
 • 22.12. Vánoce-Ježíšek v MŠ

Leden

 • 9.1. Divadlo Horáková
 • 18.1. Vojkůvka v ZŠ-hudební program
 • 24.1. Olympiáda třídy Dráčků

Únor

 • 1.2. Masopustní průvod Holasicemi
 • 12.2.  1.lekce ESS
 • 15.2. Výlet do technického muzea
 • 16.2. Čtení v rajhradské knihovně-babička čte pohádky
 • 19.2.   2.lekce ESS
 • 26.2.   3.lekce ESS

 

 

 

Březen

 • 2.3. Slavnostní předání výhry z výstavy sněhuláků-třída Dráčků
 • 5.3.   4.lekce ESS
 • 9.3. Divadlo Šikulka ve třídě Sluníček
 • 13.3.  5.lekce ESS
 • 14.3. Pohádkový den v maskách-  třída Dráčků
 • 15.3. Výlet -Labyrint pod Zelným trhem-jen předškoláci
 • 16.3. Čtení v rajhradské knihovně- babička čte pohádky
 • 19.3.  6.lekce ESS
 • 20.3. Vynášení Moreny
 • 26.3.  7. lekce ESS
 • 27.3. Ukázka pletení mrskačky-/třída Dráčků

Duben

 • 3.4. Jarní focení
 • 11.4. Výlet do Bonga
 • 13.4. Čtení v rajhradské knihovně-babička čte pohádky
 • 18.4. Záchranná stanice dravých ptáků v Rajhradě
 • 20.4. Den Země v ZŠ
 • 23.4. Ukázka práce hasičů
 • 25.4. Plavání

Květen

 • 2.5. Plavání
 • 4.5. Čtení v rajhradské knihovně-babička čte pohádky
 • 9.5. Plavání
 • 10.5. Policie u Sokolovny v Holasicích-ukázka policejního auta a motorky
 • 14.5. Besídka pro maminky ke Dni matek
 • 15.5. Přednáška hasiči-ukázka požáru a jak se chovat při zásahu hasičů
 • 16.5. Plavání
 • 23.5. Plavání
 • 24.5. Výlet do ZOO
 •  30.5. Výlet autobusem /Živá voda Modrá/
 • 31.5. Dětský den na školní zahradě-soutěže
 • Červen
 • 1.6.Divadlo Bolka Polívky-pohádka Princezna se zlatou hvězdou
 • 6.6. Plavání
 • 14.6. Výlet na Brněnskou přehradu
 • 20.6. Plavání
 • 21.6. Plavání
 • 22.6. Výlet na kolech /rozloučení s předškoláky

 

i) Zájmové vzdělávání a volnočasové aktivity školy

 

 • Keramika
 • Logopedie

 

 • Hodové tance
 • Keramika
 • Vědecké pokusy
 • Florbal
 • Badminton

 

 

j)  Péče o děti s poruchami učení a talentované žáky

 

Pedagogové uplatňovali a využívali ve výuce všechny moderní metody a formy práce Ve dvou třídách pracovali asistenti pedagoga a k dispozici byl i školní asistent. Žákům byl zajištěn individuální přístup. 4 žáci pracovali na základě individuálního vzdělávacího plánu., z toho 2 žákům byl zařazen v rámci disponibilních hodin předmět speciálně pedagogické péče.

 

 

k)  Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI

Inspekční činnost na naší škole v tomto školním roce neproběhla.

 

 

l)  Základní údaje o hospodaření školy

 

Škola hospodařila s finančními prostředky z těchto zdrojů:

 • příspěvky na platy zaměstnanců,
 • MŠMT,
 • finanční zdroje na provoz školy,
 • vlastní zdroje (příspěvky na předškolní vzdělávání, příspěvky na volnočasové a zájmové vzdělávání, pronájem prostor).

 

O hospodaření školy vypovídá bilance sestavovaná k poslednímu dni každého čtvrtletí. Kontroly hospodaření ve školním roce 2017/2018 proběhly dle plánu.

 

 

 

Rozpočet 2018

Účet 672:

Obec                                                                                              950 000,00 Kč

Jihomoravský kraj                                                                       5 332 893,00 Kč

Rozpuštění invest. transferu k TZ budov                                         39 800,00 Kč

Dotace:    je čerpána podpora v oblasti vzdělávání dětí a studentů, tzv. šablony pro rok 2018 Kč 353 731,19,-

Plnění rozpočtu

 

Období 1-8/2018

 

Období 1-12/2017

 

 

 

Hlavní činnost

Hospodář.činnost

Hlavní činnost

Hospodář.činnost

Náklady celkem

 

          4 248 495,81   

 

           5 825 925,16   

 

z toho:

spotřeba materiálu

                90 425,81   

 

              266 280,03   

 

 

spotřeba energie

             148 852,00   

 

              209 371,00   

 

 

opravy a udržování

                10 330,00   

 

                56 339,00   

 

 

cestovné

                  3 710,00   

 

                   7 238,00   

 

 

ostatní služby

             253 704,23   

 

              208 715,84   

 

 

mzdové náklady

          2 594 367,60   

 

           3 414 657,00   

 

 

zákon.soc.pojištění

             877 620,70   

 

           1 149 289,44   

 

 

jiné soc.náklady

                65 101,92   

 

                83 015,33   

 

 

odpisy DM

                97 000,88   

 

              112 858,32   

 

 

náklady z DDHM

                84 181,00   

 

              273 660,20   

 

 

ost. náklady z čin.

                23 202,00   

 

                44 501,00   

 

Výnosy celkem

 

          3 428 227,43   

                 5 600,00   

           5 820 001,07   

 

z toho:

z prodeje služeb

                16 704,00   

 

                15 750,00   

 

 

jiné výnosy

                85 982,10   

 

                89 659,00   

 

 

výnosy z pronájmu

                               -     

                 5 600,00   

                               -     

                  8 690,00   

 

čerpání fondů

                               -     

 

                43 618,00   

 

 

ostat.výnosy z čin.

                     459,41   

 

                      688,38   

 

 

transfery úsc

             450 000,00   

 

              950 000,00   

 

 

trasfery na přímé n.

          2 856 181,92   

 

           4 526 701,88   

 

 

transfery plavání

                18 900,00   

 

                               -     

 

 

transfery šablony

             353 731,19   

 

              193 583,81   

 

Výsledek hospodaření

 

-            820 268,38

                 5 600,00   

-                 5 924,09

                  8 690,00   

 

 

 

 

Fond odměn

         

V roce 2017 fond nebyl tvořen, zůstatek ve výši  40 780,23 Kč  je z předchozích let.

 
             
             

Fond kulturních a sociálních služeb

     

Zůstatek k 31. 12. 2017 činil 47 591,21 Kč,  zůstatek k 31.8.2018 je 80 092,13 Kč.                                   

FKSP je tvořen ve výši 2 % z hrubých mezd, použit byl na stravování zaměstnanců, zakoupení kávovaru,

příspěvek na kulturní a sportovní činnost zaměstnanců, dary k životnímu výročí.

 
             
             

Rezervní fond ze zlepšeného výsledku  hospodaření

   

Stav účtu k 31. 12 .2017 činil 387 328,03 Kč, zůstatek  k 31.8.2018 činí 36 362,75 Kč.

 

Částka 353 713,19 Kč je nevyčerpaná dotace z projektu šablony, která se v běžném roce vrací               do rozpočtu.

             

Rezervní fond z ostatních titulů

     

Stav k 31. 12. 2017 činil 114,- Kč a byl vytvořen darem.

   
             
             

Fond investic

         

Stav k 31. 12. 2017 činil  208 632,95 Kč, zůstatek k 31. 8. 2018 činí 279 149,43 Kč.

 

Fond je naplněn odpisy dlouhodobého majetku.

     
             
             

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

m) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

 

V tomto školním roce se škola zapojila do programu:

 • Školní mléko
 • Ovoce do škol
 • sběrová soutěž - recykláček
 • Aktivní škola

                                                                                                                    

 

 

n) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů

Od 1. 1.2017 je zapojena ZŠ a MŠ Holasice do  projektu s názvem:  Podpora vzdělávání formou zjednodušeného projektu v ZŠ a MŠ Holasice. Cílem projektu je podporovat základy vzdělávání matematické a čtenářské  gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podporovat společné vzdělávání.

Na naší škole je z tohoto projektu zajištěna personální podpora v ZŠ i MŠ, dále byl realizován kroužek doučování a zábavné logiky, pedagogové absolvovali vzdělávání vzájemným učením a  také se  vzdělávali formou dalšího vzdělávání.

Základní škola se  také zapojila do II. etapy rozvojového programu na podporu výuky plavání. Získali jsme na dopravu finanční dotaci ve výši 18 900,- Kč.

 

o) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

 

Vzájemné zkušenosti sdílíme se školami Medlově, Žatčanech, Přísnoticích, Rajhradě. Spolupracujeme se zřizovatelem, školskou radou, ale i s dalšími místními i okolními  organizacemi. Aktivně komunikujeme s pedagogicko- psychologickou poradnou, střediskem výchovné péče,

 

Při škole není zřízena odborová, ani další organizace.                                                                  

 

Zhodnocení a závěr

 

V základní škole probíhala  ve školním roce 2017/2018 málotřídní výuka ve třech třídách. Školu navštěvovalo 50 žáků, z toho1 žákyně odešla na jinou školu a 1 žák přibyl v průběhu školního roku. Do 1. třídy bylo přijato ve školním roce 2018/2019 7 žáků a byly uděleny 4 odklady školní docházky.

V ZŠ se vyučuje podle školního vzdělávacího programu Základní škola Holasice. Anglický jazyk je zařazen již od 1 .ročníku s hodinovou dotací a od 3.ročníku je to již 3 hodinová týdenní dotace. Ve školním roce 2017/2018 jsme spolupracovali převážně s naší mateřskou školou, společně jsme připravovali různě akce, účastnili jsme se výchovně-vzdělávacích programů, ale také žáci školy připravili v rámci školních projektů aktivity pro děti v MŠ. Dále proběhly edukativně stimulační skupinky pro přípravu předškoláků do 1. třídy.                            . Spolupráce s okolními školami se uskutečňovala převážně v oblasti řízení.

Velmi aktivně jsme komunikovali s pedagogicko-psycholologickou  poradnou. V základní škole jsme ve školním roce měli dvě asistentky pedagoga a jednoho školního asistenta z EU.

Tato pedagogická podpora zajistila  individuální  přístup ke všem žákům.

 

Ve dvojtřídní  mateřské škole se vzdělávalo 36 dětí. Pro školní rok 2018/19 bylo přijato 22 dětí z  33 přihlášených.

Základem filozofie naší školy je rozvíjet osobnost samostatného, tvořivého, zdravě sebevědomého a komunikativního jedince, který je zároveň empatický, sociálně otevřený, citově vyrovnaný, a přitom současně postupovat cestou přirozené výchovy.  Naším cílem je položit základy celoživotního učení a vzdělávání dětem na základě jejich možností, zájmů, potřeb a talentu. Dále věnovat a rozvíjet náležitou individuální péči jak dětem zdravým, tak dětem se specifickými zdravotními a vzdělávacími potřebami. A tak postupně společně s rodinou připravovat dítě na nároky života ve společnosti. Naším úsilím je bližší poznávání světa kolem nás ve spojení s okolní přírodou.

S dětmi pedagogičtí pracovníci pracovali s vědomím vzdělávacích záměrů a s cílem osvojování kompetencí a jejich postupného zdokonalování. V návaznosti na obecné cíle vzdělávání formulované v RVP PV se pro náš školní vzdělávací program „Krokem, skokem celým rokem“ stávaly stěžejními a závaznými níže uvedené rámcové cíle, vyjádřené v podobě úkolů, které vystihují záměry předškolního vzdělávání:

 1. Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení.
 2. Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost.
 3. Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.

 

Po celou dobu působení na dítě v mateřské škole  se pedagogičtí pracovníci snažili o to, aby se dětem dostávalo co nejvíce pozitivního přijetí, podporovali jeho kladné vrozené dispozice a ty negativní  se snažili  redukovat na minimum. Našim hlavním cílem je plnohodnotné prožití dětství, které má smysl samo v sobě a je v životě člověka nenahraditelné.

 

 

 

V Holasicích 27. 9. 2018

 

Mgr. Pavlína Zámečníková

ředitelka školy

 

 

 

Projednáno na pedagogické radě dne: 31. 8. 2018

 

 

 

Schváleno Školskou radou při ZŠ a MŠ v Holasicích dne: 11. 10. 2018