Novinky

20. 5.2019 škola v přírodě

20.05.2019 20:45
Vážení rodiče,  dojeli jsme v pořádku. Ubytování  a jidlo máme luxusní, počasí aprílové, přesto jsme dnes strávili celé odpoledne i čas po večeři venku. Dětí Vás zdraví, nikdo nepláče! Fotky z dnešního dne máte na webu.   

Škola v přírodě

15.05.2019 12:14
Vážení rodiče, připomínám, že odjezd na školu v přírodě je 20.5.2019. Sraz je v 7:45 u školy. Návrat je 24. 5. 2019 kolem 12. hod. V tento den oběd není zajištěn ( děti dostanou svačinu na cestu) ŠD bude 24. 5. 2019 v provozu do 14. hod. Obědy jsem všem odhlásila.   Zámečníková

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

15.05.2019 09:15
Vážení rodiče,  dne 4. 6. 2019 v  15: 30  se uskuteční v budově ZŠ Palackého 24 schůzka rodičů budoucích prvnáčků.   Těšíme se na Vás

Změna doby posudku o zdravotní způsobilosti

06.05.2019 13:09
Vážení rodiče, mění se doba platnosti posudku o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti dítěte na zotavovací akci či škole v přírodě z jednoho roku na dobu dvou let.   Děkuji Zámečníková

AKCE - KVĚTEN

02.05.2019 12:04

Seznam přijatých dětí do 1. třídy

24.04.2019 06:43

Upozornění

07.04.2019 22:15
Vážení rodiče, z bezpečnostních a provozních důvodů Vás prosím, abyste nevstupovali do budovy školy v ranních i odpoledních hodinách. Budova se pro žáky otevírá v 7:40 a uzavírá v 7:55. Po vyučování a obědě otevírá školu zaměstnanec, vykonávající dohled nad žáky. Z družiny či kroužku předá dítě...

Kritéria k přijetí k základnímu vzdělávání

11.03.2019 15:04
Základní škola a Mateřská škola Holasice Palackého 24, 664 61 Rajhrad IČ: 750 226 30 tel.:547 229 262, e-mail: zsreditelka@zsholasice , www.zsholasice.cz             Mgr. Pavlína Zámečníková,...

Informace k zápisu

11.03.2019 15:00
Zápis do 1. ročníku ve školním roce 2019/2020   Ředitelka školy v souladu s ustanovením § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění      a...

Zápis do 1.třídy

11.03.2019 14:58
1 | 2 >>