Informace o nás

Jsme málotřídní škola rodinného typu spojená s mateřskou školou.Velikost školy a znalost zázemí, ze kterého dítě pochází, usnadňuje komunikaci s rodiči. Učitel má možnost respektovat individualitu dítěte, jeho osobní potřeby a zájmy. Výuka ve spojených ročnících dává příležitost rozvíjet komunikaci i spolupráci mezi dětmi.
Cílem vzdělávání je kvalitní příprava žáka s využitím moderních metod a  forem práce.Ve spojených třídách získávají žáci stejnou přípravu jako v plně organizovaných třídách. Je také zajištěn individuální přístup k dětem se speciálně vzdělávacími potřebami.
Ve školním roce 2018/2019  bylo zapsáno 56 žáků 1.- 5.ročníku. V letošním školním roce bude probíhat výuka v 5.ročníku již na naší škole. 
Součástí školy je školní jídelna - výdejna a dvě oddělení školní družiny.