Ochrana osobních údajú

Informace o zpracování osobních údajů

31.05.2018 09:04
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Zveřejnění informací o zpracovávaných osobních údajích od 25.5.2018 vstupuje v platnost evropské nařízení na ochranu osobních údajů, označované jako GDPR. Vzhledem k tomu, že škola zpracovává velké množství osobních údajů žáků, rodičů a zaměstnanců, byla...

Oznámení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů

25.05.2018 09:06
Oznámení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů ZŠ a MŠ Holasice, zastoupená  Mgr. Pavlínou Zámečníkovou, ředitelkou tímto ve smyslu článku 37, odst. 7 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním...