ZŠ a MŠ Holasice

ZŠ a MŠ Holasice,

okres Brno-venkov,

příspěvková organizace

Rámcový plán

Plán pro školní družinu na školní rok 2022 - 2023

Září

 • Zapojení prvňáčků do společných her a činností.
 • Naše škola, seznámení jak to chodí ve ŠD a ŠJ, ochrana zdraví  ve škole i na cestě domů.
 • Výstava výtvarných prací na téma Naše škola.
 • Denní režim a jeho zásady, Beseda: Ovoce a vitamíny, spojená s ochutnávkou ovoce.
 • Beseda: Čisté ruce půl zdraví – hovoříme o zásadách hygieny, prevence onemocnění.
 • Naše rodina, jak trávíme volný čas. Kreslíme, malujeme, modelujeme
 • Hry na hřišti, soutěže týmů.
 • Vycházky po Holasicích a okolí s procvičováním zásad BESIP a OČMU.
 •  Výlet na zmrzlinu do Vojkovic.

Říjen

 • Turistická vycházka do okolí obce Holasice, sběr přírodnin.
 • Tvoříme podzimní výzdobu školy a připravujeme výzdobu na Dýňování.
 • Práce s přírodninami – koláž, týmová práce.
 • Míčové a pohybové hry.
 • Společně zdoláváme jazykolamy, učíme se říkadla .
 • Podzimní čas – kresba, malba.
 • Nácvik koled na adventní vystoupení.

Listopad

 • Hrajeme si na obchod, banku, poštu, učíme se posílat psaní a správně komunikovat.
 • Beseda na téma historie našeho národa - 17. listopad.
 • Didaktické a společnské hry, kvízy, hádanky, sudoka.
 • Sportování v tělocvičně i na hřišti.
 • BESIP - důležitost reflexních prvků, opakování dopravních předpisů a značek.
 • Nácvik koled na adventní vystoupení.
 • Adventní vystoupení při rozsvícení vánočního stromu – 27.11. 2022.

 Prosinec

 • Zimní výzdoba školy.
 • Adventní vystoupení pro seniory v Holasicích.
 • Adventní vystoupení pro seniory v Domově sv Luisy v Rajhradě.
 • Adventní  čas – návštěva výstavy Zahradnícké školy Rajhrad.
 • Vánoční dílnička – vyrábíme dárky, vánoční ozdoby, přáníčka.
 • Zdobíme vánoční strom pro ptáčky.
 • Vycházky a hry venku (dle počasí), sport v sokolovně.
 • Vánoce – jejich význam a původ.  Příprava slavnostní tabule, aneb dnes stolujeme jinak.

Leden

 • Ochrana člověka za mimořádných událostí, Sportujeme bezpečně – kvíz.
 • Opakujeme zásady BESIP.
 • Bobování a hry na sněhu…(podle počasí).
 • Odpoledne s kouzelníkem.
 • Soutěž o největšího sněhuláka (dle počasí).
 •  Zimní čas – kresba, malba.         
 • Poznáváme exotické ovoce, beseda o důležitosti vitamínů s ochutnávkou ovoce .

Únor

 • Pohádkové masopustní odpoledne, masopustní průvod.
 • Bobování a hry na sněhu…(podle počasí).
 • Připravujeme čaj s ovocem.
 • Didaktické a společnské hry, kvízy, hádanky, sudoku.
 • Zimní čas – kresba, malba.
 • Procházka za zvířátky s mrkví a lupením.

Březen

 • Návštěva Mandloňového sadu v Hustopečích.
 • Výtvarná soutěž – Příroda kolem nás.
 • Pozorujeme probouzející se přírodu, klíčení semínek.
 • Moje nejoblíbenější kniha, děti prezentují své oblíbené knihy.
 • Noc s Andersenem.
 • Hrajeme si s rýmy.
 • Vytváříme jarrní výzdobu školy.
 • Vyprávíme si o domácích zvířatech a mazlíčcích, kresba.

Duben

 • Tvoříme velikonoční výzdobu.
 • Beseda - Velikonoce a jejich původ.
 • BESIP – jak na kolo. Opakujeme dopravní pravidla a značky, soutěž s kvízem.
 • Hry na hřišti, soutěže týmů.
 • Den Země akce „Moje krásná obec“ vycházka spojená s úklidem obce.

Květen

 • Beseda na téma: Jak potěšit maminku. Píšeme pro maminku básničku.
 • Dílničky – vyrábíme dárky pro maminky – 2. květnová neděle.
 • Procházky přírodou v okolí Holasic.
 • Návštěva Záchranné stanice pro dravé práky Rajhrad.
 • Sportování  a hry na hřišti.
 • Výlet k tůňce Ludmila  -  Den otevírání studánek.

Červen

 • Oslava MDD.       
 • Léto a prázdniny – kresba.
 • Vycházky do okolí obce Holasice.
 • Beseda na téma: Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán.
 • Prázdniny bez nehod - beseda BESIP a ochrana člověka za mimořádných událostí.
 • Výlet ŠD do Vojkovic na zmrzlinu.
Patička