Plán práce metodického sdružení pro školní rok 2018/2019

 

Září

Enviromentální výchova – sběr kaštanů, žaludů a šípků, třídění odpadů            

                                            Želešická růže – atletické závody

Schůzka MS – jednocení klasifikace, úpravy v sešitech, řešení kázeňských problémů

 

Říjen

Enviromentální výchova - úklid okolí školy, třídění odpadů,

                                         - Dotváření dýní na školním dvoře – akce s rodiči                                      

 

Listopad

Projekt VÁNOCE – vedoucí projektu Mgr. Kristýna Kulpová

Schůzka MS- příprava vánočního jarmarku, klasifikace, plnění plánu

Den otevřených dveří

Rej světlušek

Enviromentální výchova – péče o květiny ve škole, třídění odpadu

 

Prosinec

Projekt VÁNOCE – vedoucí projektu Mgr .Kristýna Kulpová

Tvoření adventních věnců – akce s rodiči

Enviromentální výchova – péče o květiny ve škole, třídění odpadu, pučení  větví - Barborky

 

Leden

 Projekt ZDRAVÍ – vedoucí projektu Martina Duchoňová

 Schůzka MS – zápis, hodnocení kázně, klasifikace

 Enviromentální výchova – koutek živé přírody- klíčící rostliny

 

Únor

Projekt ZDRAVÍ – vedoucí projektu Martina Duchoňová

Masopust – ŠD

Enviromentální výchova – koutek živé přírody

Příprava zápisu do 1. třídy

 

Březen

Projekt ZDRAVÍ – vedoucí projektu Martina Duchoňová

Projekt DEN ZEMĚ– vedoucí projektu Mgr. Silvia Drábová

Plavecký výcvik zahájení

Matematický Klokan 2. - 5.r.

Den otevřených dveří

Recitační soutěž

Enviromentální výchova – třídění odpadu, úklid okolí školy

 

Duben

Projekt DEN ZEMĚ – vedoucí projektu Mgr. Silvia Drábová

Projekt BEZPEČNĚ NA SILNICI – vedoucí projektu Martina Duchoňová

Schůzka MS – výběr učebnic, hodnocení klasifikace a kázně

Enviromentální výchova – sběr papíru, péče o stromy, třídění odpadu

 

Květen

Projekt BEZPEČNĚ NA SILNICI – vedoucí projektu Maritna Duchoňová

Enviromentální výchova – třídění odpadu, péče o rostliny v okolí školy

Plávání – závody

Škola v přírodě

 

Červen

Školní výlet, Výtvarná galerie na plotě, Den dětí.

Enviromentální výchova – třídění odpadu, péče o rostliny v okolí školy

Schůzka MS – učebnice, objednávka školních potřeb pro další školní rok

 

                                                                                                                                                                                

V tomto školním roce chceme žáky zapojit do různých sportovních soutěží v okolních školách. Pravidelně budeme navštěvovat knihovnu v Rajhradě a využijeme nabídek místních spolků. Dle nabídek zařadíme divadlo Radost, ekologický programy, dopravní hřiště v Brně.

V Holasicích 31. 8. 2018                                                 Za metodické sdružení zpracovala: Martina Duchoňová