ZŠ a MŠ Holasice

ZŠ a MŠ Holasice,

okres Brno-venkov,

příspěvková organizace

Informace k zápisu do ZŠ

Základní informace a odkazy k zápisu do ZŠ 2024/25

Termín zápisu: 17. 4. 2024 15:00 – 17:30

 

K zápisu je nutné přinést

  • rodný list dítěte,
  • občanský průkaz zákonného zástupce,
  • žádost o přijetí k základnímu vzdělávání nebo žádost o odklad školní docházky

Pokud rodiče a dítě mají různé adresy trvalého pobytu, je třeba doložit adresu trvalého pobytu dítěte nějakým dokumentem, např. potvrzením od vlastníka nemovitosti, že tam dítě opravdu bydlí. U cizinců jsou to dokumenty o trvalém/přechodném pobytu na území České republiky, pas dítěte apod.

Pokud žádáte o odklad povinné školní docházky, je nutné doložit také originál zprávy z vyšetření z pedagogicko-psychologické poradny a originál doporučení lékaře – možno dodat později, nejlépe do 30. 4. 2024. Do pedagogicko-psychologické poradny se objednejte co nejdříve (nejlépe již v únoru), protože objednací doby jsou v době zápisu velmi dlouhé.

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku: Doporučující materiál MŠMT pro rodiče předškoláků obsahuje základní informace o tom, co by mělo Vaše dítě zvládnout před vstupem do základní školy. Jsou zde zachyceny jak výchovné, tak vzdělávací předpoklady. Je třeba mít ale na zřeteli, že zrání dítěte je nerovnoměrné a že každé dítě nemusí všech parametrů dosáhnout, ale může se k nim přiblížit.

Veškeré informace a dokumenty k zápisu ZDE:

Datum vložení: 20. 2. 2024 15:35
Datum poslední aktualizace: 20. 2. 2024 15:45
Autor: Marek Trávníček
Patička