ZŠ a MŠ Holasice

ZŠ a MŠ Holasice,

okres Brno-venkov,

příspěvková organizace

STÁVKA 27.11.2023

Zaměsnanci ZŠ a MŠ vstupují do jednodenní stávky

Vážení rodiče,
 
od pedagogů ZŠ a MŠ jsem obdržel oznámení o vstupu většiny zaměstnanců do stávky dne 27.11.2023. 
 
Chci Vás tedy tímto informovat, že z důvodu stávky není možné v pondělí 27.11. 2023 zajistit provoz v MŠ a ZŠ Holasice. Budovy budou uzavřené, zaměstnanci nebudou na pracovišti a nebudou pobírat plat. Nebude v provozu družina a z důvodu stávky v Rajhradicích a Měníně, odkud odebíráme obědy, nebude též zajištěno stravování. Kroužky (Sportík, Tanečky a Sportovní hry, Šikovné ručičky) budou nahrazeny v jiných termínech po domluvě s rodiči.
 
Vážení rodiče, je to pro mě osobně i všechny pracovníky nepříjemná situace a věřte, že chápeme potíže, které stávkou škol po celé republice vzniknou. Situace ve školství a vyhlídky na stav po zavedení změn, které deklaruje ministerstvo školství, jsou však alarmující a chceme na ně legitimním způsobem upozornit. Důvodů ke stávce a negativ, které mohou dopadnout i na naši školu, je mnoho. K výše uvedeným mohu za pozici ředitele některé zmínit:


Na ZŠ Holasice je v aktuálním školním roce Ph-max (maximální počet hodin, které může škola použít pro výuku) 125 hodin. Z toho 118 je na všechny povinné předměty a zbývajících sedm hodin může (a nemusí) škola použít na dělené či tandemové hodiny (u nás jsou to hlavně angličtina a IT). Po plánovaném snížení by škola měla Ph-max 120 hodin. Z toho plyne, že pouze dvě hodiny v celém rozvrhu všech tříd by mohla použít na dělené či tandemové hodiny, tedy významné snížení kvality.


Platy nepedagogických zaměstnanců jsou tak nízké, že státem stanovené tabulky musí ředitelé často dorovnávat z nenárokové složky platu pedagogických pracovníků. Také proto  vycházejí rozdílně od reality v různých statistikách průměrné platy učitelů v řádech tisíců. Celkový objem těchto prostředků totiž sanuje státem chybně a záměrně nízko nastavené tabulky u nepedagogických pracovníků.


Další změny, které jsou nesystémové a mohou negativně ovlivnit chod škol, jsou například avizované snižování ONIV, sloužící mimo jiné k pořizování učebnic a pomůcek, nebo k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků, dále snížení finančních prostředků na asistenty pedagoga, bez nichž nelze realizovat probíhající inkluzi v současné podobě.


Velmi diskutovanými jsou platy učitelů, ale to je bod, který nás v současné době trápí méně, ačkoli si myslím, že bez toho, aby učitelé byli adekvátně odměňováni, není možné zvyšovat kvalitu školství. To však v důvodech stávky primárně není.


Rozumím tomu, že neprožíváme ekonomicky ani společensky jednoduché období. Cesta ven z krize by měla směřovat přes kvalitní školství, ale toho nedocílíme cestou nekoncepčních škrtů a změn. Přemýšlíme, jak tuto destrukci zastavit, dokud je čas, co můžeme ze své pozice udělat.
 
Vážení rodiče, vím, že Vám zavřenou školou a školkou zkomplikujeme situaci, ale věříme, že nyní už chápete, proč naši pedagogové i ostatní pracovníci do stávky jdou. Nebudeme se prát jen za sebe, budeme bojovat za možnost kvalitního vzdělání pro vaše děti.
 
Marek Trávníček
ředitel MŠ a ZŠ Holasice

Datum vložení: 22. 11. 2023 18:51
Datum poslední aktualizace: 22. 11. 2023 18:56
Autor: Marek Trávníček
Patička