ZŠ a MŠ Holasice

ZŠ a MŠ Holasice,

okres Brno-venkov,

příspěvková organizace

Historie


Holasice od svého vzniku až do konce druhé světové války školu neměly, byly závislé zcela na Holasiceškole v Rajhradě. Ačkoliv u kláštera se vyučovalo vždy, škola jako samostatná se připomíná v Rajhradě r.1637. K ní byly s jinými okolními obcemi "přiškoleny" i Holasice.

Povinnou školní docházku zavedla císařovna Marie Terezie (1740-1748). Z historických dokumentů víme, že obec Holasice přispívala na školu v roce 1863 rektorovi, na čištění a úklid i dodáváním dříví na topení.

V roce 1826 byla postavena a v roce 1827 otevřena budova rajhradské školy vedle kostela Sv. Kříže. Žáci z Holasic do ní docházeli. V roce 1869 se stala "obecnou", v roce 1891 pětitřídní. Od roku 1878 byla školní docházka rozšířena ze šesti na osm let. V roce 1925 byla škola vystavěna na poschodí a větší.

"Měšťanská" škola v Rajhradě nebyla. Ačkoliv její zřízení bylo žádáno už v roce 1891, teprve v roce 1932 mohlo být započato s její stavbou na Matlašce. Vyučovat se v ní začalo 1. září 1935.

Obě školy byly samostatné. Zákonem o jednotné škole došlo v roce 1953 k jejich sloučení v nynější Základní školu.

Mateřská škola v Holasicích

Byla zřízena z rodinného domu č.149 na Kopečkách, který získala po válce obec jako konfiskovaný majetek po Něrncích. Provoz zahájila v roce 1949 slavnostním otevřením 15.května. Vzhledem k stoupající zaměstnanosti žen se brzy projevila nutnost mateřskou školu rozšířit a upravit pro celodenní pobyt dětí. Uskutečnilo se to, jako I.etapa, v letech 1980-1981, kdy bylo ve školce umístěno až 29 dětí.

Po roce 1980, kdy se Holasice sloučily s Rajhradem pod jeden Národní výbor, převzal rajhradský závod Bytex nad školkou patronát, kryl část finančních nákladů na provoz a údržbu, vyhrazoval si však nárok na jistý počet míst. Přijetí potřebného počtu holasických dětí to omezovalo.

V roce 1982 k 1.září byla ukončena přístavba mateřské školy. Kapacita zařízení činila 35 dětí, skutečný stav byl 32.

V roce 1984 a 1986 bylo ve školce 30 dětí. Pro školní rok 1987 až 1988 bylo přijato jen 25 holasických dětí,ale potřeba míst pro Holasice byla vyšší. V letech 1988-1989 bylo proto jednáno o rozšíření na dvě třídy s počtem 40 dětí.

V roce 1990, když došlo k osamostatnění Holasic od svazku s Rajhradem, skončila k 31.8.1990 finanční účast Bytexu na provozu a údržbě školky a patronát zanikl. Obnovený Obecní úřad v Holasicích, i když s obtížemi, zajistil v roce 1991 dokončení rekonstrukce, zateplení, rozšíření verandy a přístavbu sociálního zařízení.

První učitelkou holasické Mateřské školy, byť jen krátkodobě, od 1.2.1949 do 30.6.1950 byla paní Anežka Říhová ze Židlochovic. Po ní, od 1.7.1950 zde působila učitelka paní Marie Pešková.

Mateřská škola má od roku 2017 nová plastová okna a dveře a v roce 2018 byla ze zadní třídy zřízena nová třída pro 16 dětí. Třída byla nově vybavena a od září 2018 bude na J. Fučíka už 40 dětí.

V roce 2020 proběhly ve školce úpravy ve třídě Sluníček. Třída byla vybavena novým nábytkem, vinylovou podlahou a novým kobercem.

Základní škola v Holasicích

Odedávna, až do roku 1959 chodili všechny školou povinné holasické děti do obecné budova školyi měšťanské školy (po rok 1953 společný název základní) v Rajhradě.

Obec Holasice zřídila základní školu - dvoutřídní, pro 1. až 4. ročník z budovy vystavěné původně v roce 1951 jako Obecní úřad a hasičská zbrojnice na ulici Palackého č.24.

Vyučovat se začalo 1.9.1960. Prvními a dlouholetými pedagogy byly:

  • učitelka paní Marie Faistlová (25 let)
  • učitelka paní Božena Koláčková, provd. Havlová
  • ředitel pan Zdeněk Sedlář z Brna.

Celkový počet dětí v jednotlivých letech pak byl v průměru kolem 40, postupné ročníky vesměs 1. až 3.

V letech 1990 až 1993 byly provedeny úpravy střechy a komínů, rekonstrukce vytápění s připojením na rozvod plynu a vnitřní úpravy.

Od ledna 1995 byla na škole zřízena "Družina", pečující o děti v době zaměstnání rodičů, a prozatímní jídelna k ní v budově Obecního úřadu na ulici Václavská. V roce 1996 byl přímo u budovy základní školy postaven nový objekt jídelny s příslušenstvím pro 24 strávníků v jedné směně. Jídelna zahájila provoz 11.11.1996. Jídlo pro stravující se žáky je dováženo ze školní kuchyně ZŠ v Rajhradě.

V roce 1998, během školních prázdnin byla provedena generální oprava školy. Byla vyměněna všechna okna, parkety v tělocvičně, opravena střecha, zmodernizováno sociální zařízení a provedena nová fasáda, jakož i jiná venkovní i vnitřní vylepšení.

Další proměnou prošla škola v roce 2014, kdy byla budova školy zaizolována a dostala novou fasádu.

Vzhledem k nárustu počtu obyvatel, vzrostl i počet dětí a nad školní jídelnou-výdejnou proběhla v roce 2017 nástavba. Tím vznikla nová třída s hygienickým zázemím a kanceláři. V roce 2018 byla zřízen 5.ročník a tím v Holasicích mohou žáci navštěvovat celý 1. stupeň.

Další úprava proběhla v roce 2019. kdy v suterénu školy byly opraveny prostory pro šatny žáků.Současná kapacita školy je 81 žáků a je naplněna na 100%.

 

Patička