ZŠ a MŠ Holasice

ZŠ a MŠ Holasice,

okres Brno-venkov,

příspěvková organizace

O nás

 


Základní škola a mateřská škola Holasice je málotřídní školou rodinného typu s uceleným prvním stupněm a zároveň jedinou školou v obci. Velikost školy i zázemí, ze kterého dítě pochází, usnadňuje komunikaci s rodiči. Učitel má možnost respektovat individualitu dítěte, jeho osobní potřeby a zájmy. Výuka ve spojených ročnících dává příležitost rozvíjet komunikaci i spolupráci mezi dětmi. Třídy se spojují v závislosti na počtech žáků v jednotlivých ročnících. V případě velkého počtu žáků v jednom ročníku je tento ročník samostatný. Na druhý stupeň přecházejí žáci zpravidla do základní školy v Rajhradě.  Součástí školy je i mateřská škola, školní družina a školní výdejna. Vzhledem k tomu, že škola nedisponuje tělocvičnou, navštěvují žáci v rámci tělesné výchovy místní sokolovnu.

Cílem vzdělávání je kvalitní příprava žáka s využitím moderních metod a forem práce. Ve spojených ročnících získávají žáci stejnou přípravu, jako v plně organizovaných třídách. Je také zajištěn individuální přístup k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

Patička