Plán pro školní družinu na školní rok 2018 - 2019

 

Září

-          Zapojení prvňáčků do společných her a činností

-          Naše škola, seznámení jak to chodí v ŠD a ŠJ, ochrana zdraví  ve škole i na cestě domů

-          Denní režim a jeho zásady

-          Naše rodina, jak trávíme volný čas. Kreslíme, malujeme, modelujeme

-          Hry na hřišti, soutěže týmů

-          Vycházky po Holasicích a okolí s procvičováním zásad BESIP a OČMU

-          Beseda – Ovoce a vitamíny, spojená s ochutnávkou ovoce.

 

Říjen

-          Vycházky do okolí obce, Rajhradu, sběr přírodnin

-          Tvoříme podzimní výzdobu školy

-          Práce s přírodninami – koláž, týmová práce

-          Míčové a pohybové hry.

-          Společně zdoláváme jazykolamy, učíme se říkadla

 

Listopad

-           Z krabiček vyrábíme „pokojíček svých snů“

-          Hrajeme si na obchod, banku, poštu, učíme se posílat psaní a správně komunikovat.

-          Beseda na téma historie našeho národa - 17. listopad

-          Didaktické a společnské hry, kvízy, hádanky, sudoka

-          Sportování v tělocvičně i na hřišti

-          BESIP - důležitost reflexních prvků, opakování dopravních předpisů a značek

 Prosinec

-          Anděl Páně – týmový projekt

-          Adventní  čas –výstava zahradní škola

-          Vánoční dílnička – vyrábíme dárky, vánoční ozdoby, přáníčka

-          Zdobíme vánoční strom pro ptáčky

-          Vycházky a hry venku (dle počasí), sport v sokolovně

-          Vánoce – jejich význam a původ

 

Leden

-          Ochrana člověka za mimořádných událostí, Sportujeme bezpečně – beseda s kvízem

-          Opakujeme zásady BESIP

-           Bobování a hry na sněhu…(podle počasí)

-          Soutěž o největšího sněhuláka

-          Kreslíme rodokmen naší rodiny, povídáme si o našich předcích a širší rodině          

-          Poznáváme exotické ovoce, beseda o důležitosti vitamínů s ochutnávkou ovoce

-          Kresba zátiší s ovocem

 

Únor

-          Pohádkové masopustní odpoledne

-          Bobování a hry na sněhu…(podle počasí)

-          Připravujeme čaj s ovocem

-          Beseda na téma ochrana člověka za mimořádných událostí + sotěžní kvíz

-          Didaktické a společnské hry, kvízy, hádanky, sudoku

-          Čím bych chtěl být – kresba, malba

-          Procházka za zvířátky s mrkví a lupením

Březen

-          Návštěva Mandloňového sadu v Hustopečích

-           Pozorujeme probouzející se přírodu, klíčení semínek

-           Moje nejoblíbenější kniha, děti prezentují své oblíbené knihy

-          Noc s Andersenem

-          Hrajeme si s rýmy

-           Vytváříme jsrní výzdobu školy

-          Vyprávíme si o domácích zvířatech a mazlíčcích, kresba

 

Duben

-          BESIP – jak na kolo. Opakujeme dopravní pravidla a značky, soutěž s kvízem.

-          Hry na hřišti, soutěže týmů

-          Tvoříme velikonoční výzdobu, malujeme kraslice

-          Velikonoce a jejich původ

-          Den Země 22. dubna. Akce „Moje krásná obec“ vycházka spojená s úklidem obce

 

Květen

-           Dílničky – vyrábíme dárky pro maminky           

-          Beseda na téma: Čím potěším maminku

-          Procházky přírodou v okolím Holasic

-          Sportování  a hry na hřišti

-          Výlet ke studánce, 31. 5. -  Den otevírání studánek

 

 

 

Červen

-          MDD – opékání špekáčků         

-          Léto a prázdniny – kresba

-          Vycházky do okolí obce a procházka do Vojkovic na zmrzlinu

-          Prázdniny bez nehod - beseda BESIP a ochrana člověka za mimořádných událostí

-          Výlet ŠDVíce zde: https://www.zsholasice.cz/zakladni-skola/skolni-druzina/ramcovy-plan/