Zaměstnanci ve školním roce 2018/19

 

.

Ředitelka ZŠ Mgr. Pavlína Zámečníková

ZŠ:

Mgr. Pavlína Zámečníková - ředitelka školy, třídní učitelka III. (4.,5.)

Výchovný poradce, speciální pedagog

Mgr. Kristýna Kulpová  - třídní učitelka I.(1.,3.)

Maritina Duchoňová - třídní učitelka II. (2.)

Metodik prevence

Mgr. Silvia Drábová - učitelka

Mgr. Hana Navrátilová – školní asistent, učitelka

Marie Komosná – vedoucí vychovatelka

Michaela Jordánová – asistent pedagoga, vychovatelka

Kristýna Tomanová – asistent pedagoga, vychovatelka

Jana Klašková – školnice, výdej stravy

 

Jaromíra Saletová – vedoucí učitelka

Mgr. Jana Horáková – učitelka

Markéta Sedláková – učitelka

Lenka Kubíčková – učitelka

Marie Puklová – učitelka

Radka Kaštánková – školnice, výdej stravy

Ludmila Tomanová - uklizečka

 

 

 

 

 

 

Oznámení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů

ZŠ a MŠ Holasice, zastoupená  Mgr. Pavlínou Zámečníkovou, ředitelkou tímto ve smyslu článku 37, odst. 7 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), sděluje, že byl pro účely zajištění výkonu funkce pověřence pro ochranu osobních údajů jmenován: pan Bohumil Harašta, e-mail: dpo@dpo-obcim.cz.