Zaměstnanci ve školním roce 2019/20

 

.

Ředitelka ZŠ Mgr. Pavlína Zámečníková

ZŠ:

Mgr. Pavlína Zámečníková - ředitelka školy, třídní učitelka IV. (5.)

Výchovný poradce, speciální pedagog

Mgr. Kristýna Kulpová  - třídní učitelka I.(1.)

Mgr. Ivana Trubáková - třídní učitelka II. (2.,4.)

Maritina Duchoňová - třídní učitelka III. (2.)

Metodik prevence

Mgr. Silvia Drábová - učitelka

Mgr. Hana Navrátilová – školní asistent, učitelka

Marie Komosná – vedoucí vychovatelka

Michaela Jordánová – asistent pedagoga, vychovatelka

Štěpán Joukl - vychovatel

Kristýna Tomanová – asistent pedagoga, vychovatelka

Jana Čížková - školní asistent ve ŠD

Janka Vacková- asistent pedaoga

Jana Klašková – školnice, výdej stravy

Jana Zabloudilová- uklízečka

 

Jaromíra Saletová – vedoucí učitelka

Mgr. Jana Horáková – učitelka

Markéta Dvořáková  – učitelka

Lenka Kubíčková – učitelka

Marie Puklová – učitelka

Radka Kaštánková – školnice, výdej stravy

Ludmila Tomanová - uklizečka

Monika Maxiánová - školní asistent

Jana Čížková- asistent pedagoga

Sabina Indrová- asistent pedagoga, učitelka

 

 

 

 

 

 

Oznámení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů

ZŠ a MŠ Holasice, zastoupená  Mgr. Pavlínou Zámečníkovou, ředitelkou tímto ve smyslu článku 37, odst. 7 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), sděluje, že byl pro účely zajištění výkonu funkce pověřence pro ochranu osobních údajů jmenován: pan Bohumil Harašta, e-mail: dpo@dpo-obcim.cz.