ZŠ a MŠ Holasice

ZŠ a MŠ Holasice,

okres Brno-venkov,

příspěvková organizace

O školce


Naše mateřská škola je rozdělena do dvou pracovišť s celodenním provozem a celkově třemi věkově smíšenými třídami. Máme třídu Sluníček, Včeliček a Motýlků.  

Budova MŠ na ulici J. Fučíka 149, kde jsou umístěny třídy Sluníček a Včeliček je dostatečně materiálně vybavena a má k dispozici menší dvorek s nabídkou různých herních prvků. Třída Motýlků se nachází v budově MŠ na ulici Čtvrtě 508 s moderním vybavením a vlastní zahradou. 

Výchovně vzdělávací práce s dětmi se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem "Svět je nádherná kniha, ve které se učím číst". Ten klade důraz na individualizaci dětí ve vzdělávání se záměrem na environmentální výchovu. Integrované bloky vychází z toho, co dítě obklopuje a je mu vlastní. Během roku se konají kulturní akce, výlety, exkurze a jiné programy, které přináší dětem nové prožitky a zkušenosti.

Našim cílem je, poskytnout dětem bezpečné a podnětné prostředí pro jejich vzdělávání a poskytnout jim zábavnou a hravou formou pestrou vzdělávací nabídku ve smyslu přípravy na přechod na základní školu.

 Důležité jsou pro nás také vzájemné vztahy mezi dětmi. Proto se třídy pravidelně navštěvují a podílí se na společných akcích a aktivitách.
Zahájení povinné školní docházky je důležitým okamžikem v životě každého dítěte. Chceme, aby děti, které absolvují naši mateřskou školu, se na základní školu těšily a měly všechny předpoklady pro úspěšné zvládnutí nejen 1. ročníku.

Patička