ZŠ a MŠ Holasice

ZŠ a MŠ Holasice,

okres Brno-venkov,

příspěvková organizace

Informace ke školní družině

Školní družina 2023/2024

Informace pro zákonné zástupce

 

 • zákonný zástupce vyplní zápisový lístek, který následně odevzdá ve škole
 • na zadní straně zápisového lístku je třeba vyplnit – čas, kdy bude dítě odcházet ze školní družiny (dále jen ŠD), taktéž zda dítě odejde v doprovodu či samo
 • v případě, že dítě bude ze školní družiny vyzvedávat jiná osoba než zákonný zástupce, vyplní a odevzdá zákonný zástupce Zmocnění k vyzvedávání dítěte pověřenou osobou
 • provozní doba ŠD je pondělí až pátek 7. 00 – 7.40, poté 11:40 – 16:30
 • dítě navštěvující ŠD je povinno se stravovat ve školní jídelně
 • doby odchodů dětí jsou stanoveny po návratu z obědu ve 12:30 a ve 13:00, od 15:00 do konce provozu.
 • pro vyzvednutí dítěte zazvoňte na zvonek u vstupních dveří školy a vyčkejte na příchod dítěte
 • mimo stanovené časy dítě odchází zcela výjimečně, ve ŠD plníme výchovně vzdělávací program, proto prosíme nenarušovat činnosti
 • pokud dítě odchází v jinou dobu, než je uvedeno v zápisním lístku, musí předložit vyplněné a zákonným zástupcem podepsané Uvolnění (je uloženo na školním webu)
 • dítě nemůže být ze ŠD uvolněno pouze na základě telefonátu
 • dle uvážení rodičů mohou mít v šatně děti věci na převlékání do ŠD (tepláky, zástěrka na výtvarné činnosti …)
 • poplatek za ŠD činí 140 Kč za měsíc, platí se předem, prosíme do 30. 10. (za září až prosinec 560,-Kč) a do 30.1. (za leden až červen 800,- Kč) na účet školy 2028511389/0800 pod VS dítěte (obdržíte v září)
 • telefonní číslo do školní družiny je 739 411 528
Patička