ZŠ a MŠ Holasice

ZŠ a MŠ Holasice,

okres Brno-venkov,

příspěvková organizace

Program poradenského pracoviště


             

 

PROGRAM  ŠKOLNÍHO  PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ  na školní rok  2021 -2022

Školní poradenské pracoviště zahájilo 1. 9. 2021 šestý rok své činnosti. Hlavní cíl naší práce je poskytovat kvalitní poradenské služby pedagogům, žákům a zákonným zástupcům. Zajišťuje poskytování a koordinaci preventivních, pedagogických a poradenských služeb přímo na škole.

 

Poradenské služby ve škole jsou zajišťovány výchovným poradcem a školním metodikem prevence. Nedílnou součástí je spolupráce se všemi vyučujícími ve škole, vedením školy a dalšími poradenskými zařízeními (PPP, SPC a SVP).

 

Činnost ŠPP :

 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,
 • prevence školní neúspěšnosti,
 • kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu,
 • podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního - prostředí a s odlišnými životními podmínkami,
 • podpora vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,
 • průběžná a dlouhodobá péče o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi
 • vytváření příznivého sociálního klimatu ve škole a školském zařízení pro přijímání kulturních a jiných odlišností,
 • včasná intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
 • předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,
 • průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů realizovaných školou,
 • metodická podpora pedagogům při použití psychologických a speciálně-pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy,
 • účinná spolupráce a komunikace mezi školou a zákonnými zástupci,
 • spolupráce školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.

 

V Holasicích dne: 13. 9. 2021                                                      Mgr. Pavlína Zámečníková

 

Počasí

dnes, úterý 28. 3. 2023
slabý déšť 5 °C 0 °C
středa 29. 3. slabý déšť 10/0 °C
čtvrtek 30. 3. déšť 15/6 °C
pátek 31. 3. slabý déšť 12/8 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Sníh v březnu škodí osení i vinné révě.

Pranostika na akt. den

Vidíš-li v březnu žluté kvítí v přírodě, můžeš semeno spokojeně síti.

Obec Holasice

logo

Patička