ZŠ a MŠ Holasice

ZŠ a MŠ Holasice,

okres Brno-venkov,

příspěvková organizace

Označení alergenů


Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 

13.12.2014 v souladu s potravinovým právem 

Odvolání na legislativu: 

EU – 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21 

ČR – Vyhláška 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin a tabákových 

Výrobků, § 8 odstavec 10. 

Předpisy stanovují specifické požadavky na označování alergenových složek, u kterých 

je vědecky prokázáno, že vyvolávají u spotřebitelů alergie nebo nesnášenlivosti 

představující nebezpečí pro zdraví. Je tedy požadováno, aby veškeré složky byly 

zřetelně označeny názvem příslušné alergenní složky, pokud není přímo v názvu 

potraviny nebo jídla. 

Vyjádření ministerstva zemědělství: 

Poskytování informací o alergenech v případě nebalených potravin tj. i pokrmů stanovuje čl. 

44 odst. 1 a) nařízení 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. 

Nařízení nabývá účinnosti 13. prosince 2014. Komentář ke zmíněnému ustanovení 

naleznete v bodech 2.5.1 až 2.5.3 dokumentu otázek a odpovědí k nařízení 1169 na této 

stránce: https://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/proposed_legislation_en.htm 

Označování pokrmů spadá do gesce Ministerstva zdravotnictví. 

Alergeny v potravinách - specifikace alergenů: 

 • Různé druhy alergií postihují až 30% populace a na alergii není lék. 
 • Každý jedinec musí zjistit podle příznaků, jaké potraviny se příště vyvarovat, jedině voda není alergenní. 

Vysvětlení:
Alergeny jsou přirozeně vyskytující látky bílkovinné povahy, které způsobují u 

přecitlivělých jedinců nepřiměřenou reakci imunitního systému (IS,) která může vyústit až 

anafylaktickému šoku. V podstatě se jedná o poruchy imunity, kdy normálně neškodné látky 

fungují negativně–jako alergeny a jsou napadány imunologickou obranou organismu. 

Alergická reakce :
Spočívá v tom, že IS reaguje tvorbou protilátek – bílkovin, které se 

specificky navazují na alergeny a tak je deaktivují a vylučují z organismu. Existují různé 

druhy protilátek, jedna z nich, která vyvolává alergické reakce je Imunoglobín E = IgE. 

Protilátka IgE se sama váže na alergeny a vyvolává alergickou odezvu. Při alergické 

reakci zajišťuje IgE uvolňování signálních molekul do krevního řečiště, čímž okamžitě 

vyvolává symptomy typické pro potravní alergii. Nástup je rychlý po požití nebo přítomnosti 

v prostředí. Zpravidla 1 hodinu po požití. 

Projevy alergické reakce:
kýchání, svědění, kopřivka, otoky, nadýmání, dýchací potíže, 

svědění rtů a úst, nevolnost, křeče, průjmy–to je výčet relativně mírné reakci, může ale 

vyústit výjimečně k anafylaktickému šoku. 

Většinou zanikají v souladu a narůstajícími roky. 

Intolerance – averze:
Je to též nepříjemná reakce, její nástup trvá delší dobu a projevuje se 

nadýmáním, průjmem nebo zácpou. Symptomy potravinové intolerance vznikají delší dobu 

a nezahrnují imunitní odezvu. – nadýmání, průjem anebo zácpou. Nejedná se o alergickou 

reakci. 

Prahové hodnoty: Minimální množství alergenu nezbytného pro vyvolání alergické 

reakce se označuje jako prahová hodnota. Každý jedinec má jiný prah, takže nelze 

objektivně stanovit univerzální hodnotu. 

Běžné potravinové alergeny: Mohou vyvolat všechny potraviny, ale EU specifikovalo 

14 hlavních potenciálních alergenů, které podléhají legislativnímu značení 

Za další alergeny lze považovat též jablka, hrušky, meruňky, broskve, jahody, rajčata, špenát, aromatické byliny, ale ty neznačíme. 

Seznam potravinových alergenů , které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU 

 1. Obiloviny obsahující lepek–nejedná se o celiakii, výrobky z nich 
 2. Korýši a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život 
 3. Vejce a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život 
 4. Ryby a výrobky z nich 
 5. Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich- patří mezi potraviny ohrožující život 
 6. Sójové boby (sója) a výrobky z nich 
 7. Mléko a výrobky z něj - patří mezi potraviny ohrožující život 
 8. Skořápkové plody a výrobky z nich – jedná se o všechny druhy ořechů 
 9. Celer a výrobky z něj 
 10. Hořčice a výrobky z ní 
 11. Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich 
 12. Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2 
 13. Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj 
 14. Měkkýši a výrobky z nich 

Označení nebalených potravin = zhotovených pokrmů ve školních jídelnách 

Značení alergenů je pouze informační požadavek: 

Tato povinnost se týká všech výrobců potravin, všech článků veřejného stravování, jako např. 

restaurací, jídelen, nemocnic, sociálních ústavů, prodejen, pekáren atd. Dne 13.12.2014 bude 

povinnost při nákupu potravinářských výrobků nebo jídel ve veřejném stravování vyznačit u 

výrobku stanovený alergen, který obsahuje. 

Školním jídelnám se v tomto ohledu nechává prostor při aplikaci tohoto ustanovení, zejména 

s ohledem na charakter a druh konkrétního školského zařízení, kterého se označení  přítomnosti alergenní složky týká. 

Zákonné ustanovení určuje vedoucím jídelen „ jasně a zřetelně označit “, není sice nijak blíže 

specifikováno, lze však obecně odvodit, že se jedná o takové označení, které bude strávníka 

dostatečně jasným způsobem informovat o tom, že je alergenní složka v potravině přítomna nebo že některá složka pochází z alergenu uvedeném ve zmíněném seznamu legislativně značených alergenů. 

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel 

na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník sám uhlídat. 

Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže 

případným žádostem nebude vyhověno. Jídelna má pouze funkci informační tak, jako každý 

výrobce potravin a pokrmů. 

Označení přítomnosti alergenu bude vyznačeno na jídelním lístku slovně, nebo číslem označující alergen. Pokud bude zvolené číselné značení, bude v blízkosti jídelního lístku seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla, které je přeneseno na jídelní lístek. Přítomnost alergenu bude přenesena z receptur a ingrediencí, které byly použity při výrobě jednotlivých pokrmů ve školní jídelně. 

Rodičovská veřejnost bude informována na rodičovských schůzkách, metodický materiál 

bude dostatečně s předstihem umístěn na web školy tak, aby mohly být nejasnosti v uvádění 

alergenů včas odbornými pracovníky vysvětleny. Nelze se při výrobě snídaní, přesnídávek, 

obědů, svačin nebo večeří při počtu 20, 50, 100, 500, 1000, 1200 strávníků věnovat 

jednotlivcům se svoji přecitlivělostí na některý alergen. Školní stravování zajišťuje stravování 

dětí, žáků a studentů podle jednotlivých věkových kategirií a výživových požadavků. Nelze 

spojovat dietní stravování s přecitlivělostí na některý alergen. 

Patička