Časový rozvrh výuky

 

Provoz školy

  • Vstup do školy je žákům umožněn od 7.40h. Ranní družinka je od 7:00. V 7.15 se družinka zamyká.
  • Provoz školní družiny je do 16.00 hod., v pondělí a ve středu do 16:30
  • Provoz mateřské školy na J. Fučíka  je od 7.00h. - 16.30 hod.. 
  • Provoz mateřské školy na Palackého je do 7:30 - 16.00 hod.

 

Vyučovací hodiny

Vyučovací hodina Čas
1 8.00 - 8.45
2 8.55 - 9.40
3 10.00 - 10.45
4 10.55 - 11.40
 5 11.50 - 12.35
 6 12.45 - 13.35

 

Rozvrh hodin I. třída (1. a 3. ročník) 

  1 2 3 4 5
Pondělí ČJ M ČJ PRV /AJ
Úterý M ČJ TV/PRV TV/AJ /HV
Středa ČJ M ČJ /AJ
Čtvrtek M ČJ PRV VV /VV
Pátek ČJ M AJ/TV TV/HV /ČJ

 

 

Rozvrh hodin II. třída (2. ročník) 

  1 2 3 4 5
Pondělí ČJ M CJ PRV  
Úterý M ČJ TV TV  
Středa ČJ M ČJ PRV
Čtvrtek M ČJ ČJ VV  
Pátek ČJ M AJ HV  

 

Rozvrh hodin III. třída (4. a 5. ročník) 

  1 2 3 4 5 6
Pondělí ČJ M AJ ČJ HV  
Úterý M ČJ PŘV ČJ VL  
Středa ČJ AJ VL M ČJ 
Čtvrtek M ČJ AJ VV VV/INF  
Pátek M PŘV TV TV ČJ