školská rada

Volby do školské rady

24.05.2016 19:34
9. května 2016 se uskutečnily volby do školské rady. Zákonní zástupci zvolili p.Michaelu Ungrovou.

Činnost školské rady

10.04.2016 15:42
Školská rada   § 167   (1) Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet...

Volby do školské rady

10.04.2016 15:37
Volba zástupce zákonných zástupců žáků ve školské radě   Ředitelka Základní školy a mateřské školy Holasice vyhlašuje na den 9. května 2016 v době od 16:00 do 17:00 hodin  volbu zástupce zákonných zástupců žáků ve školské radě. Volba se bude konat v budově školy ZŠ Holasice,...