Aktuality ze školní družiny

Informace pro rodiče

14.11.2017 07:54
Školní družina  Informace pro rodiče   rodiče vyplní zápisní lístek, který dítě následně odevzdá ve škole na zadní straně zápisního lístku vyplnit – čas, kdy bude dítě odcházet ze školní družiny (dále jen ŠD). provozní doba ŠD je 11:40 – 16:00, pondělí 11:40 – 16:30 a ve středu 12:35...